Verandering

92316701_10215927427569654_7307450983682932736_n


Iedereen komt terecht in een wrede gewelddadige agressieve hebzuchtige en concurrerende maatschappij die alsmaar drukker wordt.
Slaag je niet, dan is het jouw schuld, je hebt te weinig talent, je toont te weinig inzet, je komt teveel te laat, zelfs al krijg je een depressie of burn-out het is jouw schuld.
Slaag je wel dan is iedereen uit op eigen profijt, en zijn snelheid en flexibiliteit een must geworden in de maatschappij, je moet jezelf voortdurend verkopen.
Ondertussen worden we allemaal permanent geëvalueerd via criteria waar we geen zeggenschap over hebben.
Het nieuws komt van alle kanten en we lezen allemaal wel tegenstrijdigheden, je moet wel bij die of die groep horen, het zal wel weer iemand zijn die sus of zo stemt, en verdeeldheid heerst.
Dat is realiteit, het echte leven, dit is onze maatschappij.

We moeten onze visie helemaal herbekijken en de manier waarop we met levenssoorten omgaan volledig veranderen. Als iemand je 10 jaar geleden zou gezegd hebben dat we in België met een watertekort te kampen zouden krijgen zou je die gek verklaard hebben. Maar industrie trekt zoveel water uit de grond dat het problematisch begint te worden voor de gewone mens. Neem daarbij het verwoesten van bossen overal ter wereld om nog meer industrie te bouwen.

En dat kunnen we niet met het huidig overheidssysteem, dit systeem is op lange termijn destructief voor mens en milieu en iedereen weet het!!
Maar wat doen we?
We laten ons verder verdelen, we geloven nog steeds dat de autoriteit het wel zal oplossen, we stemmen nog steeds op fossiele partijpolitiek die enkel gemaakt is om de bevolking te verdelen zodat er altijd maar een groep met wat geluk krijgt waar ze voor gestemd heeft, maar meestal is er zoveel staatsschuld dat zelfs dit niet kan, of spelen industrie en economie zo een grote rol dat de bevolking ook daar voor moet opdraaien. En vergis jullie niet, door het falen van de overheden zal onze belastingdruk die de hoogste is van de EU met zo’n 53% nog meer onder druk komen.

We verbruiken nog steeds fossiele brandstoffen, niet omdat we dat perse willen maar omdat de overheid in hun korte termijndenken ons dat aangesmeerd heeft en het ons nu geld gaat kosten om dit te veranderen.
Er zijn zo honderden voorbeelden van korte termijn denken van partijpolitiek waar de bevolking vandaag de dag en in de toekomst nog steeds voor moet boeten.
We hebben wind en zon en daar hoeven we ons miljarden jaren geen zorgen over te maken.
Maar wat betreft grondstoffen op onze planeet, op is op, er komt geen ruimteschip ons straks grondstoffen brengen, grondstoffen die elk jaar trouwens sneller en sneller op geraken.
Rationeel denken is er voor veel mensen niet meer bij, ze voelen wel dat er iets niet klopt maar zien zoveel programma’s op televisie, zien het nieuws en worden onbewust weer gehersenspoeld.
Ondertussen maakt de industrie weggooi producten die met wat geluk 5 tot 10 jaar meegaan, alles is gemaakt om snel winst te maken, maar niet om duurzaam te zijn, iets wat wij en de hele aarde nochtans kunnen gebruiken.

Niemand durft te zeggen dat hij zich slecht voelt, omdat ons aangeleerd is dat dit een zwakte is, maar vergis je niet, in deze technologische tijd waarbij zoveel automatisatie is moeten mensen toch nog meer werken, flexibeler zijn en ziet de toekomst er niet rooskleurig uit.
Vier op de vijf volwassen Belgen neemt dagelijks medicatie, te hoge bloeddruk, te lage, cholesterol, antidepressiva, slaapmiddelen, enzoverder om toch maar mee te kunnen in deze huidige maatschappij.

Oorlogen zijn gewoon sensatie geworden op het nieuws waarbij iedereen hoopt dat de “slechterik” verliest, terwijl die oorlogen gewoon gaan over meningsverschillen tussen hooguit 50 mensen en alleen economische en industriële belangen meespelen.
Je kan denken hoe slecht Hitler wel kon zijn, maar je kan ook denken hoe een man 50 miljoen Duitse mensen kon overtuigen van zijn daden en ze achter hem stonden.
Joseph Geubels zei “Als je een leugen lang herhaalt zullen mensen dat voor waarheid aannemen, hou je dit lang genoeg vol dan ga je er zelf in geloven.”
Als overheden falen dan komen er altijd extremen, en laten we extremen maar vermijden.
Extremen zijn niet de mensen die op straat komen om betere voorwaarden af te dwingen, extremen zijn mensen die partijagenda’s maken gebaseerd op angst van mensen.

We staan op een kantelpunt in de geschiedenis, niet alleen wat klimaat of milieu betreft, maar voor alles wat leeft.
Wij hebben de verantwoordelijkheid te zorgen dat binnen 500 jaar de mens nog steeds gedijt, geen enkele generatie heeft deze verantwoordelijkheid gehad, namelijk het uitsterven van hele soorten inclusief de mens.
Het is tijd dat iemand stop zegt!
Dat intelligente mensen die land en volk willen redden het stokje overnemen, mensen die niet gebonden zijn aan een partij of aan een agenda, maar mensen die problemen kunnen aanpakken aan de kern.

En het economische plaatje?
We hebben een nieuwe economie nodig. De economie is beschreven als de sombere wetenschap, maar het is helemaal geen wetenschap ondanks alle oogverblindende wiskunde. Sterker nog, een groeiend aantal academici en praktijkmensen hebben geconcludeerd dat de neoliberale economische theorie gevaarlijk verkeerd is en dat de groeiende crisis van toenemende ongelijkheid toenemen, en groeiende politieke instabiliteit zijn het directe resultaat van tientallen jaren slechte economische beleid.
In Davos 2020 hebben een paar van de 0.1% rijkste mensen ter wereld gepleit om hun meer te belasten, niet omdat ze dit perse willen, maar omdat ze schrik hebben dat vroeg of laat de mensen zich tegen hun zullen keren.

Economie en industrie die draait op  fossiele brandstoffen, fossiele brandstoffen zijn koolwaterstoofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, vooral in het Carboon maar ook uit andere tijdperken.
Hieronder vallen aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool en worden gevormd door de afbraak van overblijfselen van organismen, waaronder fytoplankton en zoöplankton, die naar de bodem van de zee of meer zijn gezonken.
Dit doet daar miljoenen jaren over, en wij zijn die nu een goede 50 jaar aan het verbruiken net of er komt geen morgen, en de overheid doet alsof hun neus bloedt.
En dat de overheid dit doen is simpelweg omdat ze door hun eigen partijgebonden agenda alleen maar kortetermijnvisie heeft, en ze op een winst gedreven economie surfen en daarbij de nodige “legale” steekpenningen voor ontvangen.

We moeten naar een 0 marginale kost wat energie betreft, water, wind, zon, geothermische energie en waterstof, dat zijn mediums die geen rekening zullen sturen, dit zijn de energiebronnen van vandaag en van de toekomst.
We kunnen dit hier implementeren, op een slim platform dat iedereen zijn eigen energiebedrijf is zonder dat iemand daar een rekening voor krijgt.

Onze samenleving en maatschappij kunnen anders en beter, maar alleen als de mensen zich verenigen en verandering willen.
En iedereen wil verandering, alleen het verenigen is moeilijker omdat de vorige generaties en ook wijzelf opgebracht zijn om in verdeeldheid te leven, het is het doel van de elite verdeel en heers.
Laten we onszelf nu eens als elite gaan beschouwen en ons leven in eigen handen nemen, laten we tonen dat er een alternatief is!