Religies en geloof

Laten we eens redeneren over religies. Religies en afgoderij zijn er al makkelijk vijfduizend jaar, in al die tijd zijn er ongeveer evenveel goden geweest.
Het geloof dat ons is aangepraat, het christendom, is eigenlijk het laatste nieuw qua grote van aanhangers. Het oude testament dat joden en christenen ooit samen deelde, en nieuw testament dat nu aangenomen is als christelijk, zijn alle geschriften van het christendom en die noemen ‘bijbel’. De oorspronkelijke geschriften waren in het Grieks en noemde toen ‘Het nieuwe verbond’ Pas als ze in het latijn vertaald waren werden ze ‘het nieuwe testament’
Het eerste geschrift dateert van het jaar 65nc (Markus) enkele andere zijn 80-85nc (Lukas) 85-90nc (Mattheüs) 90-100nc (Johannes) en daartussen nog enkele namen, je kan het allemaal opzoeken. Of die mensen een supergeheugen hadden dat ze alles in detail konden opschrijven, of een levendige fantasie kunnen wij niet zeggen. Hetzelfde voor Jezus of die echt bestaan heeft ook niet, maar als die beste man bestond was hij een gewoon mens zoals alle andere mensen, misschien een pure man met enkel rust en liefde, die de zaken kon zeggen zoals ze toen waren, maar die had geen boek nodig om dat te doen. Natuurlijk voor gelovigen kon die lamme laten lopen, blinden laten zien, water in wijn veranderen, over water lopen (in een storm…) Kortom wat we vandaag een illusionist noemen. Je kent het wel en anders moet je die boek eens lezen. Als je wil weten wat die verwarde zaken allemaal willen zeggen kan je terecht bij een theoloog of je plaatselijke priester, al kan die sommige zaken net iets anders uitleggen dan een andere priester, zo nauw steekt het dan ook weer niet.
Dit is in het kort christendom. Het maakt in elk geval dat je verschillende dagen in het jaar thuis mag blijven, heel spijtig dat ze niet alle feestdagen van elk geloof de mensen laten thuisblijven want dan was je het hele jaar thuis. In India hebben ze bijvoorbeeld een hele variëteit van religies, dat noemen ze dan weer een ‘seculier land’ je kan er van de ene god naar de andere lopen als de ene niet ‘werkt’ naar behoren. Maar seculier wil ook zeggen dat religies geen invloed mogen hebben op de maatschappij, al trekken sommige zich daar weinig van aan en vinden wel achterdeurtjes. Geloof kan rare zaken doen als geld ermee gemoeid is…
Religies dus, ze zijn er al heel lang en ze zijn de bron van kwaad, religies hebben altijd al oorlogen gemaakt en doen dat in de naam van hun god en voor de vrede! De meeste mensen hebben het wel moeten slikken tijdens school, de heksenjacht, de kruisvaarders, de Spaanse inquisitie,… Geloof, of religies zijn dus altijd maar doorgegeven van generatie op generatie, steeds verwijzen naar een boek.
Nu je moet even weten dat in die tijd een ‘gewone’ mens niet kon lezen of schrijven, die moesten maar aannemen wat er in het boek stond en priesters verkondigde los over welk religie. En hoe beter hij het kon uitleggen hoe hoger op de religieuze ladder. Onze voorvaderen hebben het niet makkelijk gehad, neem daarbij het alziend oog dat ze na hun dood, of in de hemel toeliet, of voor eeuwig lieten branden in hel. Of bij een ander geloof maak je kans het paradijs in te gaan, al is het maar een uur, het zal lijken als duizend uren op aarde leven als een koning.
Dus het is duidelijk als we dood zijn dat alles ok gaat zijn… Maar het probleem is dat we nog leven en dat er van een paradijs geen sprake is! Hoewel alle religies vrede prediken zijn ze er in pakweg 5000 jaar tot nu niet in geslaagd een paradijs op aarde te maken. In die 5000 jaar zijn ongeveer 15000 oorlogen gevoerd. Ook het laatste nieuwe geloof dat ondertussen toch al een 2000 jaar bestaat slaagt niet in vrede op aarde brengen. En dat is op zijn minst heel verdacht want allemaal willen ze vrede. Als iedereen vrede wil dan is er vrede zo simpel is het.
Zoveel kansen op een nieuwe start, zoveel kansen op vrede maar toch direct de nek omgedraaid door de ene genocide na de andere.
En neen, je moet je kerstboom niet wegsmijten, of je Suikerfeest laten of wat er ook allemaal is, maar je moet wel even de realiteit onder ogen zien. Je moet wel begrijpen dat kinderen nog steeds geconditioneerd worden, dat ze zich gaan hechten aan een geloof zoals mensen al duizenden jaren doen. Zeg ze even dat het geen vrede brengt zodat ze geen valse hoop krijgen. Je hoeft niet te liegen tegen kinderen, het is door te liegen dat we nog steeds in dezelfde ellende zitten als onze voorvaderen. Liegen en doen alsof is zo ingebakken bij mensen dat het als normaal gezien wordt, en door leugens kan nooit vrede ontstaan. Dat blijkt onder andere uit religies. Als je echt een ‘god’ wil vinden, kijk dan in jezelf zonder conditionering. Daar kan je rust, vrede en liefde vinden.