fbpx

Media

Een heel mooi voorbeeld van bovenstaande ‘meme’ is dat het coronavirus ons niet naar de winkels hebben laten lopen, de media heeft dat gedaan.

We leven in een samenleving waar mensen ongelijke rechten hebben en dat wordt genormaliseerd door de heersende beeldvorming als een zaak van
realisme. Buiten onafhankelijk nieuws kunnen of durven de ‘gevestigde’ media de zaken niet meer te brengen hoe ze echt zijn. Het lijkt elke dag meer en meer op  meelopers waar reporters naast de camera moeten kijken om te kunnen voorlezen wat de mensen te horen krijgen. Echte journalistiek is monddood gemaakt door de overheid. Onze beeldvorming slaagt er niet in het meest essentiële te brengen, namelijk dat er maar één ras is, het menselijk ras. Integendeel, partijen die op angsten van mensen spelen om stemmen te sprokkelen zitten zelfs mee in de raad van bestuur. Wie nog kranten leest moet weten dat objectiviteit niet meer bestaat.

Er zijn momenteel genoeg alternatieven die de wereld brengen zoals ze is, zonder censuur door overheid en met echte artikelen. De wereld morgenMondiaal nieuwsApache – Doorbraak en voor de jongere lezers is er StampMedia. Breng je zelf ook onafhankelijk nieuws mag je ons steeds contacteren.

De media moet weer een prominente rol spelen, maar ook een eerlijke en open rol gericht op het goede van de bevolking. Eenzijdig nieuws of halve waarheden brengen onder toezicht van de overheid met censuur als normale gang van zaken zijn we als bevolking niets mee, we worden alleen maar misleid en weten op de lange duur niet meer wie we moeten geloven. Dit is natuurlijk het doel van politici, verdeel en heers…
Er moet een vrije en onafhankelijke media komen, een media die zich weer toespitst op journalistiek, die feiten ten gronde kan onderzoeken en vrij kan brengen, de bevolking heeft immers recht op de waarheid.
Deze media mag geen instrument worden van onze overheid, maar moet een instrument van en voor de bevolking zijn, iedereen journalist!
En veel mensen zullen zich geroepen voelen om zaken ten gronde te onderzoeken, dit heeft een prachtige wisselwerking, want hoe meer we weten hoe beter we problemen kunnen aanpakken en oplossen.

Natuurlijk moet onze nationale “onafhankelijke” zenders er ook zijn, maar deze mag niet meer in teken staan van eindeloze herhalingen, of debatten waar alleen maar geschoten worden naar de andere partij hun punten.
Deze moet weer in ere hersteld worden, het nodige budget krijgen en zich vooral met filantropische insteek bezig houden, voor het goede van de mens.
Nieuws en duiding moeten er zijn, maar ook ontspanning natuurlijk.
Het moet geen propaganda zender worden waar enkel de goed nieuwsshow gespeeld wordt, onze nationale media moet ook duiding brengen bij het centraal platform en dan vooral voor mensen die geen internet verbinding hebben, zodat de maatschappij ten alle tijden zicht heeft wat er zich in het land afspeelt.

 

Wil je echt weten hoe het eraan toe gaat in de wereld tijdens de coronacrisis dan kan je onderstaande video bekijken, enkel Engelstalig, maar dit is het echte leven waar ook ons land in meeloopt en doet of de neus bloed. De werkelijke terroristen van de planeet zijn die dat oorlog promoten en het afdoen als een normale zaak.