zo. jul 3rd, 2022

Media

Een heel mooi voorbeeld van bovenstaande ‘meme’ is dat het coronavirus ons niet naar de winkels hebben laten lopen, de media heeft dat gedaan.

Wil je echt verandering, stop dan met kijken naar onze nationale zenders, stop met kranten te kopen, want beide zijn maar een verlengstuk van de overheid. Wil je ze raken, raak ze dan in hun geld, want telkens jij een kijkcijfer bent verdienen ze aan jou, telkens jij een krant koopt verdienen ze aan jou. Wil je op de hoogte blijven van hoe het met je gaat, ga dan eens stil op een stoel zitten en vraag het jezelf eens af. Praat tegen je collega’s eens over hoe we het beter kunnen maken voor iedereen, niet over de laatste show (inclusief journaals en duidingsprogramma’s) of één of ander uitgevonden ‘reality’ programma waar mensen naartoe kijken om zichzelf een goed gevoel te geven. Er komt feitelijk niet veel meer als conditionering uit tv of kranten. De wortel van de problemen pakken ze nooit aan, want de wortel is waar ze hun centen vandaan halen.

We leven in een samenleving waar mensen ongelijke rechten hebben en dat wordt genormaliseerd door de heersende beeldvorming als een zaak van
realisme. Ze doen dit omdat ze het instrument zijn van de staatsvorm die aan de macht is. Buiten onafhankelijk nieuws kunnen de ‘gevestigde’ media de zaken niet meer te brengen hoe ze echt zijn. Het lijkt elke dag meer en meer op  meelopers waar reporters naast de camera moeten kijken om te kunnen voorlezen wat de mensen te horen krijgen. Echte journalistiek is monddood gemaakt door de overheid. Onze beeldvorming slaagt er niet in het meest essentiële te brengen, namelijk dat er maar één ras is, het menselijk ras. Integendeel, partijen die op angsten van mensen spelen om stemmen te sprokkelen zitten zelfs mee in de raad van bestuur.

Er zijn momenteel genoeg alternatieven die de wereld brengen zoals ze is, zonder censuur door overheid en met echte artikelen. BewusteBurgers De wereld morgenMondiaal nieuwsApache – Doorbraak en voor de jongere lezers is er StampMedia. Breng je zelf ook onafhankelijk nieuws mag je ons steeds contacteren.

De media moet weer een prominente rol spelen, maar een eerlijke en open rol gericht op het goede van de bevolking. Vanaf de media zich afhankelijk maakt van de staatsvorm is ze de staatsvorm.

Laat onderstaande eens doordringen:

Wat zou er nu gebeuren moest er een politieker zeggen:
“Mensen, het spijt ons. (En die het ook zou menen, en het is misschien grappig dat we het erbij zetten omdat mensen totaal niet meer geloven in politiek, maar ze wel aan de macht laten)
En zijn verhaal zou vervolgen als volgt: Gedurende millennia zijn wij als staatsvorm verantwoordelijk samen met religies die ons in het leven hebben geroepen voor alle ellende die er op aarde is.
We waren beperkt in ons denken door eigenbelang, door het zelfbeeld dat generaties lang is doorgegeven en wij allemaal als ‘normaal’ hebben beschouwd zonder er feitelijk eens over na te denken. We hebben jullie al die tijd bedrogen en al die tijd toneel gespeeld enkel en alleen door onze hebzucht en ons egoïsme dat ons als kind is opgedrongen.
We begrijpen dat we de kern van verdeling zijn, en begrijpen dat we die kern in stand houden door een toneel op te voeren zodat mensen zichzelf gaan identificeren met ons. Het gaf ons ‘macht’ tot we inzagen dat het eigenlijk geen macht is maar onmacht. Tot we inzagen dat we ons denken totaal verkeerd aan het gebruiken waren, tot we inzagen dat we onze kinderen heel beperkt laten opgroeien in een bepaald indoctrinatie dat enkel moet voldoen aan opgelegde regels, en zo elk ander kind dat zijn eigen talent heeft uitsluit omdat het verplicht is een pad te volgen dat misschien helemaal niet ervoor gemaakt is. Zie tenslotte waar wij beëindigd zijn en hoe lang het duurde eer we tot dit inzicht kwamen.
Het spijt ons dat we jullie allemaal afhankelijk gemaakt hebben aan ons denken, dat we jullie verdeeld hebben in jullie brein zodat jullie een keuze moesten maken, zodat jullie een zelfbeeld moesten maken om te voldoen aan onze eisen.
Jullie mogen dat zelfbeeld afgooien, jullie mogen alle zelfbeelden afgooien. Vanaf nu zullen we dit ook in alle media laten omroepen, we zullen de mens ook laten inzien zoals wij inzicht gekregen hebben. We zullen de mens weer leren om van zichzelf te houden, en niet van een partij, of staatsvormen of religie of nationaliteit of grenzen, vanaf vandaag zijn er geen grenzen meer en alle grenzen en verplichtingen die wij opgelegd hebben mogen jullie vergeten. Zodat jullie allemaal terug weten wat jullie eigenlijk altijd al waren, een mens. Dan zien jullie ook in dat eigenbelang niet meer nodig is, je kan het egoïsme loslaten, je mag vanaf nu alles zeggen wat je voelt tegen iedereen, je hoeft helemaal geen angst meer te hebben, mensen zullen beginnen begrijpen. En eens iedereen begrijpt dan is er totaal geen reden meer om tegen elkaar te strijden, dan is er alleen nog reden om samen op te bouwen als mens. Wat we decennia lang vernietigd hebben gaan we samen weer opbouwen, we gaan met de hele wereld samen opbouwen aan een paradijs, niet in de hemel als jullie dood zijn, maar nu.
En eens de media deze boodschap overgebracht heeft zodat de propaganda kan stoppen kunnen we de mens elke dag kennis bijbrengen, we kunnen alles bereiken als eenheid zonder enige grens!”

Welke wereld zouden we dan kunnen maken? Een paradijs op aarde…

 

Spread the love
Translate