fbpx

Justitie

Wetten zijn per definitie gemaakt om zaken op te leggen die mensen niet meer mogen doen, of maar op een bepaalde manier mogen doen.

Geen enkele wet houd rekening met de mens, hoewel ze de mens als individueel beschouwen gaan ze alleen wetten maken voor iedereen. Iedereen over dezelfde kam willen of niet, we dringen jullie dat op en slikken moeten jullie. Dat is dus wat ze noemen “vrijheid”. Voor we hier zetten hoe het zou moeten, zoek zelf eens uit hoe vrij je bent als mens die op deze planeet is geboren. Vanaf je geboren bent begint de conditionering van de mens. Maar na onnoemelijk veel generaties waarbij ze dit geprobeerd hebben om de mens aan banden te leggen, is er nog steeds geweld, nog steeds misdaad, nog steeds oorlog, nog steeds onzekerheid.

Het is niet zozeer wetten moeten opleggen, het is meer de kinderen ongeconditioneerd laten opgroeien, dat wil zeggen zonder een hoop belachelijke wetten, want elke wet, net als elk land is een begrenzing.

Wij zien justitie meer als een leidraad om de mensen te lijden naar vrijheid, die zou moeten staan voor de mens, niet voor de staat of voor het land of voor een deel maar voor iedereen op aarde. En neen, de rechten van de mens zijn geen rechten, het zijn beperkingen.

Lees alles maar eens goed door, en lees zonder een bevooroordeeld denken, lees gewoon wat er staat los of je een Belg of Rus bent, los of je links of rechts bent, los van alles wat je kent, en lees het dan eens en zie het absurde ervan in. Zie hoe de mens zichzelf blijft af botten door af te hangen aan andere, door zich te laten leiden door holle mensen met alleen maar ego. Ons brein krijgt door al deze wetten en beperkingen geen voeding meer, niemand denkt nog na of het inderdaad allemaal wel juist is zoals het is.

In de fysieke wereld kan je dan misschien gemakken hebben, diep in je brein heb je net al alle mensen op de wereld dezelfde zorgen, dezelfde angst en dezelfde pijn, en bekijk eens hoe die daar allemaal komt, juist door controle.

Justitie is nu net iets dat moet kijken dat de mens zichzelf blijft en zich net niet gaat vereenzelvigen met een land, met een groepering, met een staatsvorm, met een religie, met een instituut dat controle wil opleggen op de mens. Daar zou het echte justitie zich mee moeten bezighouden. Niet met uitgevonden wetten om de mens nog meer te controleren, dat is fundamenteel verkeerd. Hoe kan een geconditioneerde rechter een eerlijk oordeel vellen over de mens??