De Mens

De mens dat ben jij en ik, diep in de uithoeken van het brein is elke mens hetzelfde.

Neem het zo maar niet aan, maar lees even en kijk of het waarheid is, niet onze waarheid of jou waarheid, maar de werkelijke waarheid.

We weten ondertussen dat ons denken enkel maar geconditioneerd is, het is verleden en geheugen dat opgeslagen is als kennis. Die kennis heeft geen enkele mens van zijn geboorte meegekregen, het is aangeleerd. Door omgeving, ouders, familie, vrienden, school,… Wat heb je van jezelf geleerd? Wat ken je van jezelf dat niemand jou verteld heeft. Hou er rekening mee dat je bij je geboorte een naam, nationaliteit, religie hebt meegekregen, niet iets dat jij gekozen hebt maar aangenomen hebt als waarheid.

Dit is het geconditioneerd zijn, alsmaar aangenomen van andere, met als gevolg als een mens een innerlijk probleem heeft deze het nooit zelf kan oplossen, maar hulp gaat vragen aan een ander.

De inhoud van deze website zal je helpen jezelf te ontdekken, niet zozeer door dit te lezen als één of ander artikel, maar door mee te gaan in het denken en het zo te ontstijgen.

Waarom zou iemand dat willen doen? Wel, tenzij je graag piekert, in de zetel of in bed de molen ligt te draaien, niet wetende wat emoties zijn, wat kennis is, hoe denken ontstaat en dergelijke is het wijs jezelf te ontdekken als mens en niet als een gedacht.