do. aug 11th, 2022

Basisinkomen

Stel je een leven voor dat niet is gebaseerd op een constante drang om “iets te moeten doen” om te overleven.

Als je een economisch systeem hebt dat instort omdat mensen alleen maar kunnen kopen wat ze nodig hebben, dan weet je dat het economisch systeem slecht is. Het ECB en wereld bank mag dan nog zoveel geld  maken uit lucht, het volk zal dit op termijn met rente mogen terugbetalen. Zo heeft de ‘wereld’ 258 biljoen dollar schuld, hoezo? Hoezo zijn er enkel schulden? Kan je daar eens over redeneren?

België, met 11.4 miljoen inwoners heeft 6 regeringen en meer dan 24.000 mandatarissen met een budget van 244 miljard Euro. Een groot bureaucratie gehalte en een heel pak overbodige jobs. Bij een peiling in België geeft 37% toe dat ze een overbodige job doen, het strafste van deze peiling is dat de meerderheid mensen zijn met een hoog loon. Neem dan nog even het budget van het aanvalsleger dat heel toevallig defensie noemt.

Begrijp ook dat wij totaal geen economie met geld willen, het is door en door slecht en er zal nooit genoeg geld zijn voor iedereen op aarde. Maar het is er en pas als de hele wereld dit inziet kan dit veranderen. Een grondstof gebaseerde economie blijft het enige dat we als mens kunnen steunen, voor ons, en voor de generaties na ons.

Zolang het er is en ‘wet’ is, laten we dan aan iedereen genoeg geven om een waardig leven te hebben. Elke mens op aarde heeft enkel eten drinken onderdak en kleding nodig,  geen enkel mens heeft gevraagd om geboren te worden, en elke mens heeft een identiteit, ras, religie en nationaliteit gekregen zonder het te beseffen. Een basis(inkomen) had al lang de norm moeten zijn, enkel hebzucht en egoïsme maakt dat dit iets ‘raar’ is. Maar raar is een zelfbeeld maken om de maatschappij aan te kunnen!

In een nieuw model zou het zo kunnen zijn.

1) Ieder inwoner van België krijgt een basis inkomen van 1500€ onbelast vanaf de leeftijd van 21 jaar die geen eigen middelen heeft boven een waarde van 10 miljoen€ tot zijn 65 jaar.

2) Ieder inwoner van België krijgt een basis inkomen van 2000€ onbelast vanaf de leeftijd van 66 jaar die geen eigen middelen heeft boven een waarde van 10 miljoen€ tot zijn dood.

3) Vervuilende industrie moet afgebouwd worden, enkel in het belang van mens en natuur kunnen deze blijven bestaan.

4) De ruilhandel moet een online boost krijgen en beschikbaar zijn via een medium die voor alle bevolkingsgroepen te bereiken is.

5) De vrije markt moet aan banden gelegd worden, net omdat deze contraproductief werkt. Concurrentie en drukte moeten plaats maken voor een eerlijk en open systeem. En echt open en eerlijk, niet als gelijk welke staatsvorm het nu doet!

6) Niemand MOET werken. Iedereen MAG werken.

7) Werkgevers kunnen er voor kiezen hun werknemers aandeelhouder te maken en contractueel laten vastleggen dat de persoon 1 tot 5 jaar bij het bedrijf moet blijven werken als hij daarvoor kiest. In het andere geval zal de werkgever zijn best moeten doen om mensen aan te trekken.

8) Buurtwinkels, lokale handelaren en horeca moeten weer een eerlijke kans krijgen.

9) Het hele economisch plaatje moet ter allen tijde beschikbaar zijn voor de bevolking.
De bevolking heeft recht te weten wat er met geld gebeurt, als ze geld kunnen uitvinden dan moeten ze maar elke cent kunnen verantwoorden, elke instelling.

 

Aangezien iedereen een basisinkomen krijgt zullen de lonen in de industrie wat naar beneden kunnen, de industrie kan meer belast worden net als de grote vermogens.  Het FOD financiën in 2016 berekend 221 miljard versluisd is van België naar belastingparadijzen, in 2019 was dit nog 172 miljard, volgens Le Soir zijn er voorbeelden van gebruik van fiscale paradijzen met instemming van de fiscus. Dit is weer ons politieke systeem in actie, steekpenningen maken dat veel geld wordt misgelopen. Maar de gewone burger moet wel elke cent belasting betalen. Er zal ook veel minder in armoedebestrijding moeten geïnvesteerd worden, wat nu ook een grote kost is samen met het hele bureaucratisch systeem.

En hoe ga je dat betalen? Wel eigenlijk is dat het minste van onze zorgen, geld is alleen maar een drukkingsmiddel om de bevolking te verdelen in elke staatsvorm.

Maar laten we even rekenen:
Wat kost dat nu eigenlijk om iedereen zomaar 1500€ te geven?
Wel vanaf 21 jaar tot je 65 zou dit jaarlijks een kostenplaatje zijn van:
6.650.000 inwoners X 1500 = 10 miljard X 12 maanden = 119.7 miljard / jaar
Vanaf 66 tot je dood:
1.900.000 inwoners X 2000 = 3.8 miljard X 12 maanden = 45.6 miljard / jaar

Vallen weg:

Alle regeringen en onderliggende structuren: 244 miljard (Zie Beleid)
Van de 581 gemeenten die België telt blijft enkel de burgemeester aan.
Schepenen zullen er enkel per provincie zijn. Het heeft totaal geen toegevoegde waarde om in elk dorp of stad 5 tot 15 schepenen te zetten.
Uitkeringen en toeslagen (Enkel voor personen met een handicap die niet extra kunnen bijverdienen blijven toeslagen bestaan)
Bestaansminimum
Gaan op minimum werken:
OCMW
RVA
VDAB

Waar we geen zicht op hebben tot op de cent, maar onderzoek maakt ons daar iets wijzer in
Veel minder ziekteverzuim. (Grote aftrekpost)
Veel minder misdaad. (Grote aftrekpost)

Het lijkt simplistisch,  maar in het systeem dat wij voorstellen is dit geen utopie het is een realiteit. Een utopie is geloven dat controle jou uit je lijden zal verlossen.

Gaat dit investeerders niet afschrikken?

De op pure winst beluste investeerder wel, en dit heeft een mooi resultaat, want deze zijn we liever kwijt dan rijk, het zijn holle ego’s, vanbinnen bij die mensen zit niets meer dan hun eigen zelfbeelden, en een zelfbeeld is een illusie van het denken.
Deze mensen houden geen rekening met bevolking of milieu of gelijk wat, het enige doel dat ze hebben is zoveel mogelijk kapitaal maken, en het is door al de bestaande systemen dat we zitten waar we nu zitten, milieuvervuiling, nutteloze oorlogen, verzuring van oceanen, uitsterven van hele soorten, armoede, hongersnood, het zijn allemaal feiten, je kan het zelf allemaal zien.

Maar evenveel mensen gaan in dit systeem willen investeren, het is de toekomst. Straffer nog, een wereld zonder basisinkomen zou gewoon crimineel verkeerd zijn en daar zijn steeds meer en meer experts van overtuigd. En een wereld zonder enige vorm van geld of controle is ook mogelijk.
Met een blauwdruk die leidt naar een maatschappelijke economie, met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen zullen er altijd investeerders zijn.

Alle staatssystemen  met kapitaal als drukkingsmiddel moet op de duur volledig verdwijnen, dit is niets anders dan totale waanzin, alleen angst van de mensen voor verandering houdt dit tegen. En net daarom blijven we in de miserie en ellende zitten. We maken zelfbeelden om ons te wapenen tegen onze eigen leiders en kunnen de ware mens niet meer buiten laten.

 

Spread the love
Translate